Logo Hanne Ihlen

Begeleide Intervisie

Intervisie is een methodiek waarbij vakgenoten en professionals leren van elkaars expertise en kennis..

Een deelnemer brengt een casus in over het werk met een intervisievraag. Door middel van reflectie en het stellen van vragen wordt de deelnemer uitgenodigd om antwoorden te vinden op zijn vragen. Het accent ligt hier minder op het oplossen van de casus en meer op de ontwikkeling van de professional.  Een intervisie groep bestaat maximaal uit 6 personen die niet in gezags- relatie tot elkaar staan. Als supervisor heb ik kennis en ervaring in het werken met verschillende ( ervaringsgerichte) werkvormen die ik kan inzetten tijdens de intervisie. 

Begeleide intervisie is kortdurend en gericht op het zelfstandig laten functioneren van de intervisie groep. Je krijgt als groep methodische handvatten aangereikt waardoor je van elkaars kwaliteiten effectief gebruik leert maken. Naar gelang de wens van de intervisie groep kan ik af en toe aanwezig om het proces (bij) te sturen of te ondersteunen.

Neem voor informatie over intervisie of over wat ik voor jou of je organisatie kan betekenen contact met mij op.