Logo Hanne Ihlen

Ontdekkende Schematherapie Groep

De ontdekkende Schematherapie groep richt zich op vermijding en het doorbreken van patronen en schema´s. De groep bestaat uit 30 wekelijkse sessies, 90 minuten per keer. In de schoolvakanties vinden er geen groepen plaats. 

In de behandeling komen de verschillende modi en schema´s aan bod.

De eerste fase is vooral gericht op de bewustwording van je eigen modi. In deze fase kun je ervaren welke invloed deze modi op je hebben en waar ze je in de weg kunnen zitten. De tweede fase laat zien hoe je je eigen modi kunt beïnvloeden en hoe je deze kunt hanteren om beter voor jezelf te zorgen. In de laatste fase leer je  hoe je de opgedane kennis in je eigen praktijk kunt toepassen. Het is een ervaringsgerichte groep, dat wil zeggen dat we in de groep vooral veel met elkaar gaan oefenen door middel van spel en rollenspel, mindfulness oefeningen maar ook psycho- educatie en huiswerk oefeningen. 

Voor aanvang van de groep vinden er 2 tot 3 intakegesprekken plaats. 

De groep wordt verzorgd door mij en mijn collega Paula Smits, GZ psycholoog en schematherapeut. 

 

Praktische informatie:

Wanneer: dinsdagochtend van 11.00  tot 12.30. 

Frequentie: 1x in de week, 90 minuten per keer 

Groepsgrootte:  min 4 tot max. 9 mensen. 

Start:  nieuwe instroom 20 augustus 2024. 

Kosten: De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig. 

Neem contact met mij op voor meer informatie of om je aan te melden voor de groep.